Uzależnienia – złodzieje dzieciństwa edycja 2

Oddział Miejski TPD w 2019 roku prowadził kontynuacje projektu profilaktycznego „Uzależnienia-złodzieje dzieciństwa edycja 2” skierowanego do podopiecznych naszej świetlicy w wieku 6-14 lat. W ramach zadania dzieci i młodzież brała udział w zajęciach profilaktycznych, warsztatach twórczo-plastycznych oraz w cyklu zajęć z bajkoterapii. Podczas warsztatów skupiono uwagę na rozwijaniu pasji i zainteresowań oraz promowaniu działań profilaktycznych […]