Nasze wspólne miejsce, nasza historia!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bytomiu w 2018 roku realizuje projekt pn. „NASZE WSPÓLNE MIEJSCE, NASZA HISTORIA” adresowanego do dzieci i młodzieży oraz osób w wieku 60+, którzy chcą nadal czynnie uczestniczyć w życiu Bytomia i regionu śląskiego oraz dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i mądrością życiową z młodymi osobami – dziećmi i młodzieżą. Celem zadania jest zwiększenie aktywności i wiedzy obywatelskiej odbiorców zadania, w tym poprzez współpracę i integrację międzypokoleniową. Projekt zakłada wzrost wiedzy dzieci i młodzieży ze Świetlicy Integracyjnej TPD w Bytomiu na temat współcześnie pojmowanego patriotyzmu. Opiera się na tym co łączy pokolenia, czyli na wspólnej przeszłości, tradycjach, wartościach i kulturze oraz na najbliższych, znanych wszystkim śląskich obyczajach. Jednocześnie chcemy zaspokoić potrzeby uczestników wynikające z wymogów współczesnego świata, w tym umiejętności komunikowania się, uczenia i zdobywania kompetencji informatycznych. W ramach zadania NASZE WSPÓLNE MIEJSCE, NASZA HISTORIA odbiorcy mają możliwość uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach, w tym: warsztaty kulinarne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, obejmujące elementy tańca, wyjazdy na basen, zajęcia komputerowe -„nowoczesne technologie”, warsztaty plastyczno –techniczne, warsztaty literacko-teatralne, warsztaty fotograficzne, wycieczki, imprezy integracyjne, porady psychologa oraz poczęstunek w trakcie wszystkich zajęć i imprez. Ponadto udostępnimy pomieszczenia i sprzęt Świetlicy TPD w Bytomiu na potrzeby towarzyskich spotkań uczestników 60+, korzystania z komputera i Internetu, organizacji imprez okolicznościowych, itp. Wszystkie zajęcia, imprezy i wycieczki organizowane dla uczestników projektu NASZE WSPÓLNE MIEJSCE, NASZA HISTORIA są bezpłatne. 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Zapraszamy do bieżącego śledzenia naszej strony i poznawania efektów naszej pracy!

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *