KOŁA TPD

Na szczególną uwagę zasługuje praca Szkolnych Kół TPD. Koła działają w większości w szkołach i przedszkolach, w najbliższym środowisku dzieci. Dzięki aktywnej postawie członków kół rozpoznawane są potrzeby dzieci, udzielana jest doraźna pomoc dzieciom i rodzinom w często krytycznej sytuacji bytowej poprzez dofinansowanie do posiłków, zakup przyborów szkolnych. Organizowane są cykliczne imprezy, kiermasze i festyny. W kołach prowadzona jest również pomoc specjalistyczna.

Oddział Miejski w miarę posiadanych środków udziela wsparcia finansowego na działalność opiekuńczo – wychowawczą w szkolnych kołach TPD.  Zarząd Miejski z najwyższym uznaniem przyjmuje podejmowane działania, gdyż każde z nich ma wpływ na poprawę sytuacji bytomskich dzieci i świadczy o aktywności i wrażliwości społecznej członków Kół TPD.

Szkolne Koła działające pod opieką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bytomiu:

 

Szkolne Koło nr 36
Szkoła Podstawowa nr 4 
Chrobrego 9, 41-902 Bytom

Szkolne Koło nr 59
Szkoła Podstawowa nr 46
Prusa 10, 41-902 Bytom

Szkolne Koło nr 92
Szkoła Podstawowa nr 42
Chorzowska 28H, 41-902 Bytom

Szkolne Koło nr 20
Przedszkole nr 16
Piłsudskiego 71, 41-902 Bytom

Szkolne Koło nr 56
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40
Konstytucji 20-22, 41-905 Bytom

Szkolne Koło nr 35
Szkoła Podstawowa nr 3
Strażacka 2, 41-902 Bytom

Szkolne Koło nr 79
Przedszkole nr 8
Wrocławska 44, 41-902 Bytom

Szkolne Koło nr 48
Szkoła Podstawowa nr 21
Racławicka 17, 41-906 Bytom

Szkolne Koło nr 41
Szkoła Podstawowa nr 9
Jana Matejki 15, 41-902 Bytom

Szkolne Koło nr 12
Przedszkole nr 30
Czarnieckiego 6, 41-902 Bytom

Szkolne Koło nr 57
Szkoła Podstawowa nr 44
Grota-Roweckiego 6, 41-907 Bytom

Szkolne Koło nr 42
Szkoła Podstawowa nr 37
Narutowicza 9
41-933 Bytom

Szkolne Koło nr 37
Szkoła Podstawowa nr 5
Al.Legionów 6
41-902 Bytom

Szkolne Koło nr 94
Szkoła Podstawowa nr 45
Zakątek 20
41-907 Bytom

Szkolne Koło nr 61
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
Łużycka 12a
41-902 Bytom

Szkolne Koło nr 106
Szkoła Podstawowa nr 33
Matki Ewy 9
41-908 Bytom

Szkolne Koło nr 38
Szkoła Podstawowa nr 6
Królowej Jadwigi 2
41-902 Bytom