O NAS

Środowiskowa Świetlica Integracyjna im. Janusza Korczaka
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bytomiu 
 Prusa 19, 41-902 Bytom , tel. (32) 281-27-21

Świetlica jest miejscem, w którym w przyjaznej i miłej atmosferze, bezpiecznie i kreatywnie dzieci spędzają czas po szkole. Głównym zadaniem i celem placówki jest wsparcie dzieci i ich rodzin, wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz tworzenie warunków do nauki i zabawy. 

Podopieczni świetlicy biorą aktywny udział w licznych projektach, imprezach, wycieczkach, wyjściach do kina organizowanych w ramach działalności świetlicy. W ramach prowadzonych działań projektowych uczestnicy mają możliwość poznawania i poszerzenia wiedzy na temat profilaktyki uzależnień. Jak również udział w zajęciach artystycznych i plastycznych rozwijających talenty i pasje! Stawiamy na szeroką integracje dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej poprzez wspólny aktywny udział w zabawach i zajęciach.

Zajęcia realizowane są według stałego harmonogramu, poczynając od odrabiania zadań domowych poprzez zajęcia wspierające i rozwijające zainteresowania. Codziennie podopieczni świetlicy mają zapewniony posiłek! Placówka obejmuje całoroczną pracą 40 osób ( dzieci i młodzież, także niepełnosprawną w wieku od 6-14 lat).