ZARZĄD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bytomiu
ul. Prusa 19, 41-902 Bytom


 NIP 626-25-23-699
REGON 243184641
KRS 0000324716
e-mail: tpd.bytom@tlen.pl
tel. 32 281-27-21